UKM Kickoff

Vi leverte lyd under Tysvær Kommune sin UKM Kickoff på Avanti Fritidsklubb.