Macken – 30 år!

Under Mackkjelleren sin 30 års jubileum var vi så heldige at vi folk levere lyd til den store festen.